Välkommen höst(färger)!

hostlok

Välkommen o härliga höst!

Nu närmar sig den sköna tiden då det är dags att köpa in och plantera höstlökar. Hos oss kan du botanisera i produkter som gör odlingen till en lek!

Lökväxterna trivs bäst i en väldränerad, varm, mull- och näringsrik jord och de flesta kan odlas i hela landet, i norr i skydd av ett tjockt snötäcke.

Vackrast blir det om man planterar flera lökar i grupp, inte i rad. Vattna i samband med plantering, det stimulerar rotbildningen. Skulle våren vara torr, kan vattning behövas även då.

Gödsla gärna med speciell lökgödsel eller benmjöl i samband med plantering, det gynnar blombildningen. Gödsla sedan två gånger per år, på våren med blodmjöl och på hösten med benmjöl eller lökgödsel.

benmjol

Plantera lökarna så fort som möjligt efter köpet, de bör inte ligga någon längre tid. Detta gäller särskilt smålökar som torkar snabbt och narcisser som kan ruttna om de planteras sent. Kan du inte plantera med en gång, förvara lökarna svalt och luftigt, absolut inte i en tät plastpåse!

Tulpanlökar kan man visserligen plantera sent på hösten, men en något tidigare plantering hjälper etablering och övervintring, särskilt i norr.

Tumregeln för plantering av lökar är att de ska hamna under jorden tre gånger lökens höjd. Om du alltså har en lök som är 3 cm hög, plantera den 3x 3 cm = 9 cm djupt. Har du stränga vintrar, kan dock 4 x lökens höjd vara berättigat, täck dem dessutom luftigt med granris innan vintern kommer.

Tyvärr är tulpaner och krokus rådjursmums, men om man blandar dessa med Allium, narcisser, snödroppar eller olika klockliljor (Fritillaria), så lyckas man kanske lura bambin att även lämna tulpanerna i fred.

Omskriven Text: Sylvia Svensson
från odla.nu